Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (Kadry i Płace)

enova365 Kadry i Płace to wyjątkowe oprogramowanie, które nie tylko obsługę naliczania i rozliczania wspiera proste i zaawansowanych systemów wynagrodzeń, czy prowadzenie pełnej obsługi kadrowej, ale również może obejmować pracę z takimi obszarami jak rekrutacja czy oceny pracownicze.

enova365 to program kadrowo-płacowy umożliwiający przechowywanie wszelkich informacji dotyczących pracowników w jednym miejscu. Wśród wielu funkcji jakie posiada oprogramowanie wartymi podkreślenia są możliwość wygenerowania umowy dla pracownika, ewidencjonowanie czasu pracy, przypominanie o konieczności wykonania badań okresowych, usprawnienie naliczania wynagrodzeń czy innych świadczeń – co znacząco wspomaga dział Kadry i Płace. Moduł świetnie sprawdzi się zarówno w firmach zatrudniających kilkunastu jak i kilka tysięcy pracowników. Program do kadr i płac jest usprawnieniem procesów HR, w dużym stopniu automatyzuje proces m.in. naliczania pensji pracowników.

Przydatny program kadrowo-płacowy

Dzięki enova365 możliwe jest wygenerowanie wszelkich zaświadczeń, deklaracji (np. podatkowych, rozliczeniowych czy ubezpieczeniowych). Program do zarządzania kadrami jest więc usprawnieniem także dla samych pracowników. Co więcej – program zmniejsza ryzyko pomyłek. Funkcjonalność oprogramowania odczują oczywiście sami pracodawcy. Dzięki automatyzacji procesów możliwa jest redukcja zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych. Pracownicy omawianych działów zostaną odciążeni od wykonywania czasochłonnych czynności biurowych, a tym samym będą mogli skupić się na realizacji ważniejszych celów. Ważnym aspektem jest możliwość obsługi pracowników niepełnosprawnych.

Dodatkowym atutem wsparcia obszaru kadrowo-płacowego, jest współpraca modułu Kadry i Płace z tzw. Pulpitami Pracownika, dzięki, którym pracownicy za pomocą przeglądarki internetowej mają stały wgląd w swoje dane, mogą składać wnioski o nieobecności, otrzymują od pracodawcy swoje roczne PITy itd. Z drugiej strony dzięki tej funkcjonalności i integracji z modułem Kadry i Płace – zespół HR ma zdecydowanie mniej pracy i unika wielu, często żmudnych działań.

Nasi Partnerzy

Copyright © 2018 OKTA sp. z o.o. | design by Kompania Informatyczna

Wersja 15.1 wprowadza nowe funkcjonalności, niezbędne do obsługi zmian prawnych obowiązujących w 2019. Jest pierwsza z trzech nowych wersji wprowadzająca te zmian.

Poniżej skrócona lista zmian

a) Kadry Płace:

  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).  
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.                                
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.                                                              
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

  • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
  • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.     
  • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.                                  
  • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.            
  • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.