Ewidencja mienia: oprogramowanie do inwentaryzacji

Inwentarz firmy dotyczy wszelkiego rodzaju środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nieulegającego amortyzacji. Każda firma posiada budynki, wyposażenie , inne zasoby, które prawnie muszą być zawarte w księdze inwentarzowej. W dobie skomplikowanych przepisów związanych z szeroko rozumianym pojęciem amortyzacji i obsługi zasobów inwentarzowych firmy – ważnym jest posiadanie zaawansowanego narzędzia wspierającego takie procesy jak ewidencja środków trwałych, amortyzacja, przeszacowania środków trwałych, zarządzanie miejscem ich wykorzystania itd.

Program i moduł do ewidencji majątku i środków trwałych

Ewidencja majątku i środków trwałych to nie tylko łatwe i szybkie automatyczne naliczanie amortyzacji oraz wszelkie typu wydruki związane ewidencją środków trwałych, ale także pełny dostęp do posiadanych środków, zmian w ich wartości. M.in. zmianę miejsca użytkowania środka trwałego, osoby odpowiedzialnej za dane mienie, zmianę ilości środków lub ich wartości. Dzięki enova365 cała ewidencja znajdzie się w jednym miejscu, ułatwi pracę i kontrolę nad majątkiem oraz sama zadba o ważne kwestie. Intuicyjny program z łatwością wprowadzi do bazy przyjęty środek lub zlikwiduje już nieistniejący.

Oprogramowanie do inwentaryzacji będzie idealną opcją w magazynach, sklepach i w przypadku wszystkich działalności, w których ilość posiadanego mienia jest ogromna.

Zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie lub do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nasi Partnerzy

Copyright © 2018 OKTA sp. z o.o. | design by Kompania Informatyczna

Wersja 15.1 wprowadza nowe funkcjonalności, niezbędne do obsługi zmian prawnych obowiązujących w 2019. Jest pierwsza z trzech nowych wersji wprowadzająca te zmian.

Poniżej skrócona lista zmian

a) Kadry Płace:

  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).  
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.                                
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.                                                              
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

  • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
  • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.     
  • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.                                  
  • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.            
  • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.