Program do ewidencji członków i składek organizacji

Z prezentowanego poniżej modułu wchodzącego w skład systemu ERP – enova365 mogą korzystać przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, związki zawodowe oraz partie polityczne. Oprogramowanie może działać niezależnie w ramach tego pojedyńczego modułu, ale może także współpracować z innymi obszarami wchodzącymi w skład całego systemu. Tylko zakres bieżących potrzeb Klienta determinuje z jakich funkcjonaliści będzie korzystać i którą opcję wybierze.

Program do ewidencji członków, to przede wszystkim prosta i intuicyjna obsługa. Raz wprowadzone dane dotyczące są zapamiętywane i przechowywane przez oprogramowanie,. Listy członków tworzone są w łatwy sposób i można podzielić je na dowolną liczbę stworzonych przez siebie kategorii. Na listy mogą być wpisywani członkowie zwyczajni oraz osoby lub instytucje wspierające daną organizację. Sama ewidencja liczby członków odbywa się automatycznie i nie wymaga zwiększonych działań. System umożliwia dodawanie nowych osób, tworzenie list członków oczekujących na wpisanie oraz skreślanie wybranych kandydatów. Jedną z funkcji oprogramowania jest także ewidencja składek organizacji. Osoby korzystające z systemu mogą zdefiniować zasady według których nalicza się składki, mogą kontrolować stan salda i zarządzać wszystkimi należnościami.

Nasi Partnerzy

Copyright © 2018 OKTA sp. z o.o. | design by Kompania Informatyczna

Wersja 15.1 wprowadza nowe funkcjonalności, niezbędne do obsługi zmian prawnych obowiązujących w 2019. Jest pierwsza z trzech nowych wersji wprowadzająca te zmian.

Poniżej skrócona lista zmian

a) Kadry Płace:

  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).  
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.                                
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.                                                              
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

  • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
  • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.     
  • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.                                  
  • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.            
  • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.