Program do windykacji – windykacja należności

Windykacja opiera się na ściśle ustalonym planie, który ma za zadanie jak najbardziej efektywne ściągnięcie wierzytelności. Olbrzymia liczba wierzycieli i kontrahentów nie pozwoli na za śledzenie wszystkich transakcji Dlatego rekomendujemy program enova365, który dzięki intuicyjnemu i prostemu systemowi działania wspiera wszystkie firmy w zakresie automatycznej obsługi windykacji.

System windykacji należności w połączeniu z oprogramowaniem CRM czy dodatków SMS daje możliwość stworzenia zautomatyzowanej historii dłużnika oraz komunikacji z nim. Zawarte w bazach
danych informacje samodzielnie generują wiadomości, SMS-y oraz informują o odbytych rozmowach telefonicznych lub tych, które powinniśmy wykonać. Program do windykacji pozwala również na stworzenie teczek naszych kontrahentów,. W jednym miejscu (w instalacji lokalnej lub chmurze zawarte zostaną wszystkie niezbędne informacje, do których będziemy mieć pełny dostęp za pomocą zintegrowanych urządzeń mobilnych z systemem Android.

Podstawowe oprogramowanie do obsługi procesu windykacji

Program do obsługi procesu windykacji należności jest niezbędnym narzędziem, dzięki któremu możemy skrócić pracochłonność bardzo żmudnej obsługi wierzytelności. Robotyzacja ogranicza koszty zatrudnienia pracowników. Nie łatwo jest zapanować nad tysięcznymi listami dłużników, pamiętając o wykonaniu telefonu, czy wysłaniu im korespondencji w formie elektronicznej. Baza danych będzie przechowywać osobne teczki dla każdej z obsługiwanych osób, dostosowując ustalony przez nas plan działania. Ustalenia te dotyczą formy kontaktu z dłużnikiem, treści przekazanej mu wiadomości czy odległości czasowej między poszczególnymi zadaniami. Systematycznie aktualizowana o nowe informacje baza, intuicyjnie wykona wszystkie niezbędne czynności i poinformuje nas o ważnych sprawach.

Oprogramowanie do windykacji enova365 wraz z dodatkami oferujemy bezpośrednio w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba firmy Okta. Istnieje również możliwość przeprowadzenie prezentacji i obsługi zdalnej dla Klientów z terenu całej Polski. Podczas bezpośredniego kontaktu doradzimy nie tylko w temacie zakupienia programu windykacyjnego, ale również udzielimy dodatkowych wskazówek o dodatkach, które jeszcze bardziej zautomatyzują system i ułatwią pracę.

Nasi Partnerzy

 

Copyright © 2018 OKTA sp. z o.o. | design by Kompania Informatyczna

Wersja 15.1 wprowadza nowe funkcjonalności, niezbędne do obsługi zmian prawnych obowiązujących w 2019. Jest pierwsza z trzech nowych wersji wprowadzająca te zmian.

Poniżej skrócona lista zmian

a) Kadry Płace:

  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).  
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.                                
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.                                                              
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

  • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
  • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.     
  • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.                                  
  • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.            
  • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.