Program do obsługi szkoleń – system zarządzania szkoleniami

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jednym z wyznaczników rozwoju. Aby proces dalszej edukacji był efektywny, należy stworzyć ku temu odpowiednie środowisko. Chodzi tutaj przede wszystkim o racjonalne zarządzania szkoleniami. Dlatego pierwszym krokiem, jeśli chodzi o wdrażanie tego procesu w przedsiębiorstwie, jest zatroszczenie się o efektywny system zarządzania szkoleniami, którego punkt centralny stanowi program do obsługi szkoleń.

Przede wszystkim system ten powinien umożliwiać przejrzyste planowanie oraz ewidencjonowanie wszystkich podejmowanych działań związanych ze szkoleniami. Oprogramowanie dla firm, które organizują szkolenia wewnętrzne, a także wyspecjalizowanych firm szkoleniowych musi umożliwiać obsługę i magazynowanie kartotek szkoleń oraz wykładowców prowadzących zajęcia. Program do zarządzania szkoleniami, który jest podstawowym elementem systemu zarządzania, powinien uwzględniać również kwestię generowania umów oraz rejestrowania wynagrodzeń, kalendarza wydarzeń, tworzenie list uczestników oraz bazy mailowej, umożliwiającej później skuteczną komunikację z osobami, które biorą udział w takim przedsięwzięciu.

Profesjonalne oprogramowanie dla firm szkoleniowych oraz firm organizujących szkolenia wewnętrzne

Szczegółową materię stanowi sprawna organizacja grup szkoleniowych – począwszy od zbierania zgłoszeń i rezerwowania pomieszczeń w zależności od ich ilości, po przypisywanie konkretnych wykładowców do konkretnych grup. Ważnym aspektem jest późniejsze rozliczenie szkolenia, w którym powinien pomagać system – zestawienia przychodów i rozchodów oraz ewentualne windykowanie należności. Oprócz tego system powinien umożliwiać szeroko rozumianą sprawozdawczość: listy obecności, generowane zaświadczenia (z możliwością późniejszej edycji), protokoły egzaminacyjne, a także prosty eksport danych do zewnętrznych pakietów biurowych.

Nasi partnerzy

Copyright © 2018 OKTA sp. z o.o. | design by Kompania Informatyczna

Wersja 15.1 wprowadza nowe funkcjonalności, niezbędne do obsługi zmian prawnych obowiązujących w 2019. Jest pierwsza z trzech nowych wersji wprowadzająca te zmian.

Poniżej skrócona lista zmian

a) Kadry Płace:

  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).  
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.                                
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.                                                              
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

  • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
  • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.     
  • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.                                  
  • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.            
  • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.