Aktualności

 

Jest już dostępna enova365 w wersji 14.5.2 została dostosowana do zmian w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Istotną zmianą jest także nowy format podpisu e-deklaracji i JPK, który dostosowano do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany funkcjonalne w modułach:  Kadry Płace, Handel, Księgowość, Workflow i DMS, BI.

Nasi Partnerzy