Aktualności

 

 

W odpowiedzi na pakiet ustaw z dnia 31 marca została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2003.1.1
 

Zmiany tej w tej wersji dotyczą głownie modułu Kadry i Płace
 

ZMIANY W ZAKRESIE ZASIŁKÓW

 1. Odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18 roku życia).
 2. Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób które, zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
 3. Osobom wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.

ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH

 1. Ważności badań okresowych – automatyczne wydłużenie.

ZMIANY W ZAKRESIE ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Odpowiednie wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 2. Aktualizacja kwot dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami).

ZMIANY W ZAKRESIE ELASTYCZNEGO CZASU PRACY

 1. Możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników).
 2. Możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników.
 3. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy)

ZMIANY Z ZAKRESIE OBSŁUGI PRZESTOJÓW

 1. Rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy.
 2. Wprowadzono możliwości rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego.
 3. Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym

Link do ulotki

Nasi Partnerzy