Aktualności

 


W dniu 5 maja 2020r. na stronie www.enova.pl opubliowano dwie wersje:
1. wersję 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2 z 24 kwietnia 2020 r.
Wersja 2004.0.0 jest wersją rozwojową i wymaga konwersji bazy danych, co powoduje, że po konwersji nie będzie możliwy powrót do poprzedniej wersji bazy danych.
2. wersję 2003.2.3 enova365, któa jest wersją poprawkową do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Wersja ta nie wymaga konwersji bazy danych.

Zdecydowano o wydaniu dwóch wersji, aby Klienci mogli pobrać odpowiednią wersję w zależności od sytuacji. W szczególności u Klientów korzystających z modułu Kadry Płace wersji 2003.2.2, u których występuje błąd pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeśli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki.
Szczegóły w ulotce.

Wersja 2004.0.0 zawiera liczne nowe funkcje. Przygotowano szkolenie z nowości na platformie e-learningowej. Szczegółowy opis zmian dla wersji 2004.0.0 znajduje się w ulotce.

W module WorkFlow znajdą Państwo nowość – graficzny Edytor procesu. Ułatwia on definiowanie i wdrażanie procesów dla Wdrożeniowców i Klientów.
Wykresy BI w nowej odsłonie wprowadzają wiele ułatwień i raportów merytorycznych z bazy enova365 i wizualizacji wyników w Panelu użytkownika.
W module Kadry Płace wprowadzono liczne zmiany dotyczące obsługi PPK, głównie w zakresie seryjności wykonywania operacji i czynności.

  
 

Nasi Partnerzy