Aktualności

 

W dniu 2 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, która zawiera szereg zmian.

W module Kadry Płace:

  • Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji programu Płatnik (metryka z 27 czerwca 2020 roku).
  • Zaktualizowano wskaźniki:
    – opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni),
    – opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni),
    – współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1 lipca 2020 roku przyjmuje wartość 108,1%

W obszarze Księgowość, w Ewidencji Środków Pieniężnych:

  • Zaktualizowano od 1 lipca 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Nowa Matryca Stawek VAT

Nowa wersja enova365 jest również zgodna z rozporządzeniem o Nowej Matrycy Stawek VAT. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów.
Program enova365 posiada mechanizm wspierający zmianę stawek VAT na kartotece kontrahenta.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/

Nasi Partnerzy