Aktualności

Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności zaimplementowanych w serii wersji.

  • Udostępniono nowe funkcjonalności w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Nowe funkcjonalności obejmują możliwość wystawienia faktur sprzedaży oraz możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży w ewidencji dokumentów księgowych.
  • Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje, dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymagany do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje. Funkcjonalność umożliwia zautomatyzowane przyporządkowanie zasobów ludzkich do procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie. 
  • Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel. 
  • W module Business Intelligence udostępniono funkcjonalność umożliwiającą podgląd pełnych wartości na wskaźnikach BI. Poprzez najechanie kursorem myszy na wybrany przez użytkownika wskaźnik, wyświetlona zostanie jego pełna wartość.
  • W Pulpicie Pracownika oraz Kierownika udostępniono nowe elektroniczne wnioski związane z nieobecnościami:

              – e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,

              – e-wniosek o urlop bezpłatny,

              – e-wniosek o urlop macierzyński,

              – e-wniosek o urlop rodzicielski,

              – e-wniosek o urlop ojcowski,

 

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Ulotka Klienta 2010.0.1

Komunikat dla Klientów 2010.0.1

Nasi Partnerzy