Program i moduł do obsługi zamówień i organizacji zleceń

Proces przyjmowania i realizacji zamówień jest podstawą każdej działalności sprzedażowej, a także serwisowo-przeglądowej. Jego usprawnienie powinno być celem każdego przedsiębiorcy, który ceni sobie zadowolenie klienta i pragnie wypełniać standardy biznesu.

Szczególnym typem obsługiwanych zamówień czy zleceń są wszelkie usługi reklamacyjne, serwisowe czy przeglądowe. Wtedy to nastawienie konsumenta z reguły bywa dość negatywne. Dlatego ważne jest, aby zrekompensować mu niedogodności dobrą jakością obsługi.

enova 365 Serwis to łatwy w obsłudze (intuicyjny i przejrzysty) oraz zapewniający zautomatyzowanie na wielu szczeblach działań serwisowo-przeglądowych program komputerowy – od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, przez informowanie o postępach w pracach naprawczych, po informację (np. w formie wiadomości e-mail bądź tekstowej wiadomości na mobilny telefon) o ukończeniu naprawy. Istotnym elementem ostatniego etapu realizacji zlecenia serwisowego jest wygenerowanie odpowiedniej i pełnej dokumentacji. Automatyzacja tej części procesu przynosi znaczną oszczędność czasu. Natomiast dobre skoordynowanie poszczególnych etapów pozwala na możliwość elastycznego reagowania na różne niezaplanowanie wcześniej zdarzenia.

Skoordynowany system obsługi zleceń

Nowoczesny program do obsługi serwisu pozwala skrupulatnie monitorować przebieg oraz całą historię dokonywanych napraw danego urządzenia. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia serwisantów, dla których ta wiedza niekiedy jest podstawą do podejmowania konkretnych działań. Kompleksowość jest również jedną z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać system obsługi zleceń.

Nasi Partnerzy