Ewidencja mienia: oprogramowanie do inwentaryzacji

Inwentarz firmy dotyczy wszelkiego rodzaju środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nieulegającego amortyzacji. Każda firma posiada budynki, wyposażenie , inne zasoby, które prawnie muszą być zawarte w księdze inwentarzowej. W dobie skomplikowanych przepisów związanych z szeroko rozumianym pojęciem amortyzacji i obsługi zasobów inwentarzowych firmy – ważnym jest posiadanie zaawansowanego narzędzia wspierającego takie procesy jak ewidencja środków trwałych, amortyzacja, przeszacowania środków trwałych, zarządzanie miejscem ich wykorzystania itd.

Program i moduł do ewidencji majątku i środków trwałych

Ewidencja majątku i środków trwałych to nie tylko łatwe i szybkie automatyczne naliczanie amortyzacji oraz wszelkie typu wydruki związane ewidencją środków trwałych, ale także pełny dostęp do posiadanych środków, zmian w ich wartości. M.in. zmianę miejsca użytkowania środka trwałego, osoby odpowiedzialnej za dane mienie, zmianę ilości środków lub ich wartości. Dzięki enova365 cała ewidencja znajdzie się w jednym miejscu, ułatwi pracę i kontrolę nad majątkiem oraz sama zadba o ważne kwestie. Intuicyjny program z łatwością wprowadzi do bazy przyjęty środek lub zlikwiduje już nieistniejący.

Oprogramowanie do inwentaryzacji będzie idealną opcją w magazynach, sklepach i w przypadku wszystkich działalności, w których ilość posiadanego mienia jest ogromna.

Zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie lub do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Nasi Partnerzy