Program do ewidencji członków i składek organizacji

Z prezentowanego poniżej modułu wchodzącego w skład systemu ERP – enova365 mogą korzystać przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, związki zawodowe oraz partie polityczne. Oprogramowanie może działać niezależnie w ramach tego pojedyńczego modułu, ale może także współpracować z innymi obszarami wchodzącymi w skład całego systemu. Tylko zakres bieżących potrzeb Klienta determinuje z jakich funkcjonaliści będzie korzystać i którą opcję wybierze.

Program do ewidencji członków, to przede wszystkim prosta i intuicyjna obsługa. Raz wprowadzone dane dotyczące są zapamiętywane i przechowywane przez oprogramowanie,. Listy członków tworzone są w łatwy sposób i można podzielić je na dowolną liczbę stworzonych przez siebie kategorii. Na listy mogą być wpisywani członkowie zwyczajni oraz osoby lub instytucje wspierające daną organizację. Sama ewidencja liczby członków odbywa się automatycznie i nie wymaga zwiększonych działań. System umożliwia dodawanie nowych osób, tworzenie list członków oczekujących na wpisanie oraz skreślanie wybranych kandydatów. Jedną z funkcji oprogramowania jest także ewidencja składek organizacji. Osoby korzystające z systemu mogą zdefiniować zasady według których nalicza się składki, mogą kontrolować stan salda i zarządzać wszystkimi należnościami.

Nasi Partnerzy