O nas

Jako OKTA Sp. z o. o. specjalizujemy się w zintegrowanych systemach informatycznych klasy ERP, skutecznie wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wspólnie z Klientem pracujemy nad takim modelem rozwiązania, który będzie jak najlepiej dopasowany do jego profilu. Na każdym etapie procesu wdrożeniowego, jak i przez cały okres użytkowania systemu, dokładamy wszelakich starań, aby wdrażane przez nas rozwiązania pozwalały na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej – dzięki optymalizacji kosztów oraz bezpieczeństwu podejmowanych działań w oparciu o dane rzeczywiste. Naszym priorytetem jest optymalizacja procesów biznesowych Klienta poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości systemu enova365, tak, aby poczynione inwestycje, jak najszybciej przyniosły wymierne korzyści.

Zespół OKTA stanowi grupa specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku ERP. Doświadczenia zebrane w pracy z Klientami w ramach projektów wdrożeniowych, zarówno systemu enova365, jak i innych znanych systemów w Polsce, gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, nie tylko w zakresie funkcjonalnym oprogramowania, ale przede wszystkim w ramach doradztwa przy optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

OKTA jest wpisana do rejestru firm szkoleniowych WUP w Warszawie.

ETAP 1: BADANIE POTRZEB

Badanie potrzeb ma na celu przygotowanie przez naszą firmę zakresu prezentacji, a także oferty usług adekwatnej do oczekiwań Klienta. Badanie potrzeb odbywa się w oparciu o ankietę przedprezentacyjną, a także indywidualne wywiady z Klientem.

ETAP 2: PREZENTACJA

W trakcie spotkań Klient ma możliwość zapoznania się z intreface’m systemu, z obszarami wspieranymi przez system enova365 oraz działaniu istotnych z jego punktu widzenia funkcji. Spotkania odbywają się w siedzibie Klienta lub w siedzibie Okta. Możliwe jest również przeprowadzenie prezentacji zdalnej.
l

ETAP 3: OFERTA

Każdorazowo oferta jest dopasowywana do potrzeb Klienta. Na życzenie Klienta przygotowujemy ofertę wielowariantową – uwzględniająca takie parametry jak forma nabycia licencji (zakup jednorazowy, najem, lub najem wraz z infrastrukturą Azure), usługi wdrożeniowe, zakres opieki serwisowej.

ETAP 4: ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE

W przypadku bardziej złożonych projektów zalecamy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Analiza ta polega na opracowaniu modelu procesów gospodarczych jako podstawy dla definicji zakresu planowanego wdrożenia, identyfikacji niezbędnych funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa, określenie potencjalnych obszarów optymalizacji prowadzonej działalności w wyniku wdrożenia systemu informatycznego, identyfikacja niezbędnych działań organizacyjnych poprzedzających wdrożenie systemu informatycznego.

ETAP 5: INSTALACJA

Instalacja wszystkich komponentów systemu ERP na wskazanym przez Klienta sprzęcie, lub przygotowanie środowiska w przypadku skorzystania z oferty Azure lub wykupienia dostępu do infrastruktury w chmurze.

ETAP 6: KONFIGURACJA I SZKOLENIE

Podstawowy zakres parametryzacji systemu polegający na założeniu użytkowników, praw dostępów, rejestrów, magazynów, itp. Krótkie wprowadzenie użytkowników do pracy z systemem.

ETAP 7: WDROŻENIE

Jest to kompleksowy proces uruchomienia systemu u Klienta. Powinien być poprzedzony analizą przedwdrożeniową. Obejmuje pełną konfigurację wszystkich obszarów ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności krytycznych, migrację danych, szkolenie pracowników, testy funkcjonalne aż na personalnej asyście powdrożeniowej kończąc.

ETAP 8: OPIEKA SERWISOWA

Po zakończeniu wdrożenia zapewniamy Klientowi stałe wsparcie i pomoc w bieżącej pracy. Usługi te świadczymy zarówno w postaci konsultacji doraźnych, jak i w ramach umów serwisowych, dzięki którym Klienci mają zapewniony m.in. czas reakcji, bezpośredni dostęp do konsultanta, bezpłatne instalacje zakupionych programów, bieżącą informację na temat wprowadzanych zmian. Wszystkie te usługi świadczymy zarówno w siedzibie Klienta, jak i zdalnie za pomocą oprogramowania TeamViewer (link do ściągnięcia oprogramowania pojawi się tu już niedługo).

ETAP 9: ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

W przypadku specyficznych potrzeb Klienta – oferujemy usługi związane z przygotowaniem indywidualnych wydruków, raportów, także integracja z innym oprogramowaniem.

ETAP 1: BADANIE POTRZEB

Badanie potrzeb ma na celu przygotowanie przez naszą firmę zakresu prezentacji, a także oferty usług adekwatnej do oczekiwań Klienta. Badanie potrzeb odbywa się w oparciu o ankietę przedprezentacyjną, a także indywidualne wywiady z Klientem.

ETAP 2: PREZENTACJA

W trakcie spotkań Klient ma możliwość zapoznania się z intreface’m systemu, z obszarami wspieranymi przez system enova365 oraz działaniu istotnych z jego punktu widzenia funkcji. Spotkania odbywają się w siedzibie Klienta lub w siedzibie Okta. Możliwe jest również przeprowadzenie prezentacji zdalnej.
l

ETAP 3: OFERTA

Każdorazowo oferta jest dopasowywana do potrzeb Klienta. Na życzenie Klienta przygotowujemy ofertę wielowariantową – uwzględniająca takie parametry jak forma nabycia licencji (zakup jednorazowy, najem, lub najem wraz z infrastrukturą Azure), usługi wdrożeniowe, zakres opieki serwisowej.

ETAP 4: ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE

W przypadku bardziej złożonych projektów zalecamy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Analiza ta polega na opracowaniu modelu procesów gospodarczych jako podstawy dla definicji zakresu planowanego wdrożenia, identyfikacji niezbędnych funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa, określenie potencjalnych obszarów optymalizacji prowadzonej działalności w wyniku wdrożenia systemu informatycznego, identyfikacja niezbędnych działań organizacyjnych poprzedzających wdrożenie systemu informatycznego.

ETAP 5: INSTALACJA

Instalacja wszystkich komponentów systemu ERP na wskazanym przez Klienta sprzęcie, lub przygotowanie środowiska w przypadku skorzystania z oferty Azure lub wykupienia dostępu do infrastruktury w chmurze.

ETAP 6: KONFIGURACJA I SZKOLENIE

Podstawowy zakres parametryzacji systemu polegający na założeniu użytkowników, praw dostępów, rejestrów, magazynów, itp. Krótkie wprowadzenie użytkowników do pracy z systemem.

ETAP 7: WDROŻENIE

Jest to kompleksowy proces uruchomienia systemu u Klienta. Powinien być poprzedzony analizą przedwdrożeniową. Obejmuje pełną konfigurację wszystkich obszarów ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności krytycznych, migrację danych, szkolenie pracowników, testy funkcjonalne aż na personalnej asyście powdrożeniowej kończąc.

ETAP 8: OPIEKA SERWISOWA

Po zakończeniu wdrożenia zapewniamy Klientowi stałe wsparcie i pomoc w bieżącej pracy. Usługi te świadczymy zarówno w postaci konsultacji doraźnych, jak i w ramach umów serwisowych, dzięki którym Klienci mają zapewniony m.in. czas reakcji, bezpośredni dostęp do konsultanta, bezpłatne instalacje zakupionych programów, bieżącą informację na temat wprowadzanych zmian. Wszystkie te usługi świadczymy zarówno w siedzibie Klienta, jak i zdalnie za pomocą oprogramowania TeamViewer (link do ściągnięcia oprogramowania pojawi się tu już niedługo).

ETAP 9: ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

W przypadku specyficznych potrzeb Klienta – oferujemy usługi związane z przygotowaniem indywidualnych wydruków, raportów, także integracja z innym oprogramowaniem.

Nasi Partnerzy